Το γαστρονομικό φεστιβάλ «Κερνάμε Ελλάδα» στη Λαμία
4 Ιουλίου 2017
Προδημοσίευση για τα Σχέδια Βελτίωσης
7 Ιουλίου 2017

2η Πρόσκληση για το μέτρο των νέων γεωργών

Το ΥΠΑΑΤ προχώρησε σε προδημοσίευση 2ης πρόσκλησης για το μέτρο πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών για 4 μόνο περιφέρειες μεταξύ των οποίων και η Στερεά Ελλάδα. Η πρόσκληση είναι περιορισμένης εμβέλειας καθώς στις συγκεκριμένες περιφέρειες δεν εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός της 1ης πρόσκλησης.

Με το μέτρο της πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών παρακινούνται οι νέοι να αναλάβουν το επάγγελμα, λαμβάνοντας μια χρηματική ενίσχυση και μια εκπαίδευση. Όσοι λοιπόν είστε έως 40 ετών και επιθυμείτε να γίνετε νέοι γεωργοί, έχετε μια δεύτερη ευκαιρία.

Το ύψος της επιδότησης καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης στο Μέτρο βρίσκονται στο συνημμένο οδηγό.

Για την κατάθεση του φακέλλου, κρίνεται απαραίτητο να απευθυνθείτε σε σύμβουλο, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει και θα σας βοηθήσει. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη ΔΑΟΠ Στερεάς Ελλάδας,