Διαβούλευση Σχεδίου Νόμου
31 Μαρτίου 2017
Διαγωνισμός για ανάδειξη καλύτερου νέου αγρότη 2017
7 Απριλίου 2017

Δηλώσεις ΟΣΔΕ και Αμπελουργικό Μητρώο

Διανύοντας την περίοδο υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2017 (η οποία ολοκληρώνεται στις 15/5/2017) υπενθυμίζεται στους παραγωγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη δήλωση των αμπελοτεμαχίων τους.

Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία των αμπελοτεμαχίων (και ιδιαίτερα των οινάμπελων) που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά  με αυτά που αναγράφονται στη Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας (αμπελουργικό μητρώο) και αντίστροφα προκειμένου να μην αντιμετωπιστούν προβλήματα κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων του αμπελο-οινικού τομέα.