Νέα κριτήρια για αναγνώριση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών
1 Μαρτίου 2017
Τα οπωροφόρα δένδρα ως νέα καλλιέργεια στο Δήμο Λαμιέων
9 Μαρτίου 2017

Νέα παράταση για το Μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 11 λόγω τροποποίησης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 13/3/2017 και αφορά όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Η τροποποίηση αφορά στη μέγιστη ενίσχυση που μπορούν να λάβουν οι κτηνοτρόφοι η οποία ορίζεται σε 45 €/στρέμμα βοσκότοπου.

Σημειώνεται ότι η ως άνω μέγιστη ενίσχυση συναρτάται με την πυκνότητα βόσκησης.