Μικροί Γεωργοί (μικροκαλλιεργητές)
1 Ιουλίου 2016
Οικοτεχνία
1 Ιουλίου 2016

Νέοι Γεωργοί

Ειδικό καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων που επιτρέπει σε όσους γεωργούς έχουν ηλικία μέχρι 40 ετών όταν ξεκινάνε την αγροτική τους εκμετάλλευση να δικαιούνται 25% προσαύξηση δικαιωμάτων για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας της εκμετάλλευσης.