Ελάχιστη Γεωργική Δραστηριότητα
1 Ιουλίου 2016
Εργόσημο
1 Ιουλίου 2016

Εναλλακτικές καλλιέργειες

Πρόκειται για καλλιέργειες οι οποίες προωθούνται κατά καιρούς για εισαγωγή στο καλλιεργητικό σύστημα μιας ή περισσότερων περιοχών ως εναλλακτική ή συμπληρωματική πηγή βελτίωσης του εισοδήματος των παραγωγών.

Οι προωθούμενες ως εναλλακτικές καλλιέργειες είναι είτε καλλιέργειες που για διάφορους λόγους έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες τρίτες χώρες είτε καλλιέργειες που υπήρχαν κατά το παρελθόν στο καλλιεργητικό μίγμα κάποιων περιοχών στην Ελλάδα αλλά διαχρονικά ατόνησε η παρουσία τους καθώς υποκαταστάθηκαν από άλλες πιο προσοδοφόρες

Σπουδαίο ρόλο για την καλλιέργεια εναλλακτικών φυτών στη χώρα μας παίζουν οι εδαφοκλιματικές συνθήκες οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξή τους. Ωστόσο η βασική αδυναμία τους έγκειται στην έλλειψη επαρκούς τεχνογνωσίας για τη διαχείριση των παραγόμενων προϊόντων από την καλλιέργεια στον αγρό έως και τη διάθεση στον καταναλωτή.

Συνήθη προβλήματα που απαντώνται κατά τις εναλλακτικές καλλιέργειες, είναι η προσαρμογή των φυτών στις κλιματικές συνθήκες μιας περιοχής, τα μη κατάλληλα εδάφη για συγκεκριμένες καλλιέργειες, οι εχθροί  και ασθένειες που προσβάλουν την καλλιέργεια κλπ.

Ενδεικτικές εναλλακτικές καλλιέργειες: Ροδιά, Δαμασκηνιά, Βατόμουρα, Στέβια, Μανιτάρια κ.ά