Παράταση για την υποβολή αιτήσεων βιολογικής γεωργίας
22 Φεβρουαρίου 2017
Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης για πυρηνόκαρπα
25 Φεβρουαρίου 2017

Πείτε τη γνώμη σας για την Κοινή Αγροτική Πολιτική της επόμενης περιόδου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε – όπως και στην προηγούμενη αναθεώρηση της ΚΑΠ – τη δημόσια διαβούλευση για την πολιτική που θα ισχύσει από το 2020 και μετά στον αγροτικό τομέα.

Στην προσπάθειά της να κάνει την επόμενη πολιτική όσο το δυνατό καλύτερη και φιλικότερη στους Ευρωπαίους πολίτες, έχει δημοσιεύσει ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο μπορεί να απαντήσει ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής πρίν υποβάλλει τις προτάσεις της για την επόμενη περίοδο. Είναι γεγονός δε, ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απόψεις που διατυπώνονται μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Στην προηγούμενη διαβούλευση, οι απαντήσεις από Ελλάδα ήταν ελάχιστες. Ας κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί μια προσπάθεια να ακουστεί η φωνή μας δυνατά.

Σας προτρέπουμε να απαντήσετε και να συνεισφέρετε με αυτό τον τρόπο στο να γίνει η ΚΑΠ καλύτερη για όλους μας και πιο συμφέρουσα για τον τόπο μας και την Ελλάδα. Για να συμμετάσχετε στη διαβούλευση απαντήστε στις σχετικές ερωτήσεις που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e91ba0bf-c5d1-49ac-a71e-45441758180d?draftid=7283a684-675a-4a4c-ab78-c6f04888548b&surveylanguage=EL

Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής των απαντήσεων έχει οριστεί η 6 Μαίου 2017.

Αν θέλετε απλά να δείτε τις ερωτήσεις πατήστε το σύνδεσμο.