7 Φεβρουαρίου 2018

Εισαγωγή καινοτομιών στον αγροτικό τομέα μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων

Η εισαγωγή καινοτομιών στον αγροτικό τομέα είναι μια διαδικασία, η οποία συναντά σημαντικά εμπόδια και δεν προχωρά με τους επιθυμητούς ρυθμούς. Η κατάσταση αυτή έχει αναγνωριστεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και […]
25 Ιανουαρίου 2018
ασφάλιση

Ασφάλιση και αποζημίωση γεωργικής παραγωγής

Η ασφάλιση και αποζημίωση της γεωργικής παραγωγής στην περίπτωση καταστροφής της, από διάφορους κινδύνους, είναι δύο πτυχές του ίδιου θέματος που επηρεάζουν έντονα την ευημερία των παραγωγών. Ως εκ τούτου […]
11 Ιανουαρίου 2018
βοοειδή

Ηλεκτρονική καταχώρηση γεννήσεων βοοειδών

Οι εκτροφείς βοοειδών, από 18/12/2017, έχουν πλέον τη δυνατότητα να καταχωρούν τις γεννήσεις βοοειδών που συμβαίνουν στις εκμεταλλεύσεις τους ηλεκτρονικά σε ειδική εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ. Με τη δυνατότητα αυτή δε χρειάζεται […]
15 Δεκεμβρίου 2017

Ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση νέων Ομάδων Παραγωγών

Το θεσμικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση νέων Ομάδων Παραγωγών ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τη δημοσίευση μιας ακόμη Υπουργικής Απόφασης η οποία αφορά στις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 του ΠΑΑ 2014-2020. […]
8 Δεκεμβρίου 2017

7+1 δράσεις του ΠΑΑ για τον αγροτικό πληθυσμό της Λαμίας

Από τις δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ξεχωρίσαμε ορισμένες οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον αγροτικό πληθυσμό της Λαμίας. Αυτές οι 7+1 δράσεις απευθύνονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται […]
9 Νοεμβρίου 2017
βοοειδή

Νέες ρυθμίσεις για τη διακίνηση νωπών προϊόντων και την αναγραφή της προέλευσης κρέατος και γάλακτος

Νέες ρυθμίσεις για τη διακίνηση νωπών προϊόντων και την αναγραφή της προέλευσης κρέατος και γάλακτος εισάγονται στην καθημερινότητα των παραγωγών, των εμπόρων αλλά και των καταναλωτών με το Νόμο 4492 […]
6 Νοεμβρίου 2017
ομάδες παραγωγών

Κριτήρια αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών

Τα κριτήρια αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών δημοσιεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα κριτήρια αυτά αφορούν στον ελάχιστο αριθμό παραγωγών και την αξία της παραγωγής […]
30 Οκτωβρίου 2017

Έναρξη συγκομιδής, τυποποίησης-συσκευασίας και εμπορίας ακτινιδίων

Με νέα απόφαση του ΥΠΑΑΤ καθορίστηκαν οι ημερομηνίες για την συγκομιδή και εμπορία των ακτινιδίων Hayward, οι οποίες θα ισχύσουν για όλη την επικράτεια από 01/01/2018. Ως ημερομηνία έναρξης  της […]
26 Οκτωβρίου 2017

Υποχρεώσεις μονάδων αιγοπροβατοτροφίας σχετικές με σήμανση και καταγραφή των ζώων

Κάθε μονάδα εκτροφής αιγοπροβάτων πρέπει να συμμορφώνεται με συγκεκριμένους κανόνες σήμανσης και καταγραφής των ζώων όπως έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Το ΥΠΑΑΤ έχει εκδώσει ένα […]
24 Οκτωβρίου 2017
οδηγός ορθών πρακτικών ελαιολάδου

Οδηγός ορθών πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία ελαιολάδου

Ο οδηγός ορθών πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία ελαιολάδου που επισυνάπτεται έχει συνταχθεί  από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα που έχει ως στόχο να ενημερώσει […]
17 Οκτωβρίου 2017

Χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος 2017

Η χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος 2017 προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε όσους γεωργούς κριθούν επιλέξιμοι εφόσον διαθέτουν λιγότερα δικαιώματα ενίσχυσης από τα εκτάρια γεωργικής γης που δηλώνουν. Το τρέχον έτος θα […]
6 Σεπτεμβρίου 2017
γεωργικά φάρμακα

Υποχρεωτική η συνταγή για τα γεωργικά φάρμακα από 18-9-2017

Η συνταγή για τα γεωργικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην πλειοψηφία των καλλιεργειών και των εκμεταλλεύσεων καθίσταται πλέον υποχρεωτική. Από 18-9-2017 και μετά η πώληση σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων θα γίνεται μόνο […]